You are here: Сърдечно-съдови заболявания Mозъчен инсулт Как да се предпазим от инсулт?

Как да се предпазим от инсулт?

Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 

Основните дейности в профилактиката на исхемичния мозъчен инфаркт са насочени към отстраняване на рисковите фактори . Тези фактори не се различават от рисковите фактори за развитие на атеросклероза на големите съдове: дислипопротеинемия, артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене. Системната работа по контрола им е от основно значение за предотвратяване на исхемични мозъчно-съдови инциденти. Индивидите от групата, подложена на рисковите фактори, трябва системно да провеждат контролни изследвания за ранно откриване на изменения в каротидните артерии, които са лесно достъпни за ехографско изследване.

Промяната на начина на живот с повишаване на физическата активност, диетично хранене, редуциране на теглото са протективни фактори срещу мозъчен инфаркт.

Мозъчният инфаркт е заболяване, което принадлежи към групата на острите исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (ОИНМК). Към тази група принадлежат още асимптомната недостатъчност на мозъчното кръвообращение, транзиторните исхемични атаки и острата хипертонична енцефалопатия. По същество мозъчният инфаркт представлява некроза на мозъчната тъкан, вследствие на оклузия на кръвоносен съд или нарушение на мозъчното кръвообращение, свързано с локално намаляване на мозъчния кръвоток. Като резултат се получават симптоми от огнищно (според частта от мозъка, която е засегната) или общо естество, които могат да са преходни или трайни.

Как да го разпознаем у дома?

Мозъченият инсулт (мозъчен удар) представлява остро настъпващо нарушение на кръвообръщението на мозъка, вследствие на което се развиват увреждания с различна степен на засягане на мозъчните функции.

При настъпване на мозъчен удар бързите и адекватни реакции на хората около засегнатия човек са от съществено значение за протичане на заболяването. Това може да стане само след като симптомите бъдат правилно разпознати.

Три въпроса биха могли да помогнат дори и на хора без медицинско образование да разпознаят инсулта. Бързият тест с три въпроса може да се проведе навсякъде и във всяка една ситуация. Той се състои в:

1. Може ли пострадалият човек да покаже зъбите си? При това действие трябва да обърнем внимание на ъглите на устата, които при инсулт са асиметрични!
2. В състояние ли е пострадалият да говори, да преглъща и да състави едно просто изречение?
3. Може ли пострадалият да задържи едновременно двете си ръце, изпънати и на еднаква височина с длани обърнати нагоре? Следим отново за отклонение в положението на един от двата горни крайника.


Ако забележим разлики и нарушения в тези действия, то вероятността човекът да е получил инсулт е голяма. Но дори и този бърз тест да не даде еднозначен резултат, при съмнение е добре да се потърси спешна медицинска помощ.

Защо е важно пациент с мозъчен удар да постъпи за лечение в специализирано отделение в най-кратки срокове?

Съществуват два типа инсулт:

Исхемичен - причинен от остър недостиг на кислород за мозъчните клетки, заради запушване на кръвоносен съд и
Хеморагичен - причинен от кръвоизлив в мозъка, който се среща по-рядко.

Мозъкът е най-чувствителният орган в човешкото тяло, що се отнася до ограничаване на количеството кислород, достигащо до клетките му, което се среща и при двата типа инсулт. Именно затова спешните мероприятия, свързани с диагностицирането и лечението на това състояние в болничното заведение, са от първостепенно значение за последващото възстановяване на мозъчните функции.

От какво се причинява?

Основните причини за възникване на нарушения в мозъчното кръвообращение могат да се разделят в няколко групи. На първо място, това са атеросклеротични изменения на кръвоносните съдове. Нарушенията, причинени от мозъчната атеросклероза, се изразяват в намаляване на лумена на съдовете до пълното им запушване и в създаване на предпоставки за тромбообразуване при плаки, които са нестабилни.

Сърдечно-съдовите заболявания, протичащи с тромбообразуване в левите сърдечни кухини като пресен миокарден инфаркт, предсърдно мъждене, клапна патология и др., създават условия за откъсване на тромби и придвижването им с кръвообращението до мозъчните съдове, където водят до запушвания и исхемична некроза (тромбемболизъм).

Артериалната хипертония е рисков фактор за възникване както на атеросклеротични промени, така и на сърдечни заболявания.

Различни състояния и заболявания, протичащи със склонност към повишена съсирваемост на кръвта, могат да доведат до тромбообразуване и запушване на мозъчен кръвоносен съд.

Като причина могат да се посочат и възпалителни заболявания на кръвоносните съдове (васкулити), засягащи и вътречерепните кръвоносни съдове – темпорален артериит, болест на Такаясу (Takayasu), Polyarteritis nodosa, грануломатоза на Вегенер (Wegener) и др.

Екзогенните рискови фактори за исхемичен мозъчен инцидент също не бива да се пренебрегват. Такива са тютюнопушенето, алкохолизмът, черепномозъчните травми, медикаменти (хормонални средства, диуретици и др.), наркотични вещества (най-вече кокаин и хероин).

Какви са болестните промени?

Патогенетичните механизми за възникване на мозъчна исхемия са тромбозата на мозъчните артерии, емболизацията на мозъчните артерии и нарушенията на мозъчната хемодинамика.

В основата на тромбозата, в огромния брой от случаите, стои нарушението на целостта на атеросклеротичната плака. При това нарушение се задейства каскада от биохимични и клетъчни процеси, които в крайна сметка довеждат до образуването на тромб в някой от мозъчните съдове. Образувалият се тромб нарушава кръвотока в дисталната част на съда, в резултат на което в тази зона настъпва некроза на мозъчна тъкан.

Крайният резултат от емболизацията е същият, но при нея, когато е предизвикана от тромб, той е образуван на друго място (не в мозъчния съд) и е пренесен по хода на кръвта. Обикновено тромбите се образуват в левите сърдечни кухини, когато попаднат в съд с по-тясно от диаметъра си сечение, те го запушват.

Нарушенията на мозъчната хемодинамика се дължат на причини от сърдечен произход – миокарден инфаркт, ритъмни нарушения, сърдечно-съдова недостатъчност, които водят до понижение на обема кръв, доставян до мозъка. На фона на атеросклеротично променените съдове намалението на мозъчния кръвоток води до исхемизация на мозъчната тъкан. Причина за хипоперфузия, може да бъде и намаленият обем кръв в съдовото русло (поради дехидратация, кръвозагуба и др.).

Какви са симптомите?

Симптомите при мозъчен инсулт зависят от областта, която е обхваната от некрозата. Могат да се наблюдават парези и парализи на крайниците. Могат да бъдат обхванати очите, като се отчитат отклонения в погледа, птоза на клепача, промени в зеницата и др. Когато инсултът е над нивото на продълговатия мозък, където нервните пътища се кръстосват, промените са в контралатералните крайници. Това е и най-честата картина, тъй като инсултите в мозъчния ствол и продълговатия мозък обикновено завършват летално поради жизненоважните центрове, които се намират в тези структури.

Като хемипареза се означава обхващането на два хомолатерални крайника (два леви или два десни). Обикновено са засегнати и нервните пътища, свързани с моториката на устната мускулатура и езика, поради което говорът на болните е силно нарушен, особено в първите дни след получаването на инсулта. Парапарезите се срещат при исхемични нарушения в гръбначния мозък.

Когато са обхванати центрове, отговорни за възпроизвеждането и разбирането на речта, като клинична изява се регистрират т.нар. афазии, които биват моторни и сензорни. При моторната афазия, болният не може да изговаря думите, докато при сензорната той не разбира речта на другите.

При тежки инсулти са налице количествени промени в съзнанието, като се започне от сомнолентност и се стигне до дълбока кома.

Симптомите при мозъчен удар продължават повече от 24 часа и постепено с течение на времето и при добра рехабилитация, претърпяват обратно развитие, като може да настъпи и пълно възстановяване на увредените функции.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата се изгражда на базата на клиничната картина и на различните образни изследвания като компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, Доплерова сонография и ангиография. В диагнозата полезни могат да се окажат и изследванията на ликвора и очните дъна.

За изясняване на етиологията за мозъчния инфаркт се използват изследванията на протеин „С“, антикардиолипинови антитела, С-реактивен протеин и хомоцистеин.


С какво може да се обърка?

В диференциалнодиагностично отношение трябва да се имат предвид следните заболявания:

Мозъчен тумор – обикновено има предхождащи симптоми като главоболие, повръщане и световъртеж;
Хроничен субдурален хематом – данни за травма, постепенно развитие на симптомите, решаваща е компютърната томография;
Вирусен менингоенцефалит – налице са менингеален синдром, повишена температура, съответни промени в ликвора;
Диабетна кома – данни за захарен диабет, липса на огнищни симптоми.

Как се лекува?

Лечението на мозъчния инфаркт се провежда в болнично заведение.

При възстановяване на кръвотока в исхемичната зона в рамките на 3 до 6 часа, е възможно пълно възстановяване на функциите без остатъчни явления. Този резултат се постига чрез интраартериално или интравенозно инжектиране на тъканен плазминогенен активатор.

Предпазването от ново тромбообразуване става чрез приложение на антиагреганти. Необходимо е горната граница на кръвното налягане да се поддържа не по-ниско от 160 mmHg, за да е налична адекватна мозъчна перфузия.

Борбата с мозъчния оток се провежда чрез приложение на осмотичноактивни препарати, които изтеглят течността от мозъчната тъкан в кръвното русло, и по този начин облекчават значително състоянието на болните.

През цялото време е задължително мониторирането на сърдечната и дихателната функции, а също така и следенето на диурезата, телесната температура и алкално-киселинното равновесие.

Особено важно е предпазването от соматични усложнения, като развите на застойна пневмония, флеботромбоза на долните крайници, белодробна тромбемболия и др. Това се постига най-добре с провеждането, възможно по-рано, на активни рехабилитационни процедури, които са в основата и на възстановяването на увредените от заболяването функции.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Отново не бива да се пренебрегва отстраняването на рисковите фактори, тъй като те са основноте причинители на патологични изменения в мозъчните съдове. Освен това е необходимо прилагане за дълго време на медикаменти от групата на тромбоцитните антиагреганти. При наличие на опасност от тромбемболизъм, задължително е прилагането на антикоагуланти и следенето на хемостазните показатели.

В медицинската практика навлиза и хирургичното премахване на плаки от каротидните артерии, които са сигнификантни и определят наличие на симптоматика. След тази интервенция рискът от мозъчносъдов инцидент намалява с близо 70%.

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

Д-р Дуайт Лъндел казва, че истинската причина за тези болести въобще не са холестерола и мазните храни, както  отдавна са убедени повечето от колегите му.

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Доказано е с редица клинични изпитвания, че това е водеща причина за увеличавано на сърдечносъдовия риск, което от своя страна го прави и водещ провокатор за поява на остър инфаркт на миокарда и белодробна тромбемболия, две от състоянията, които имат най-висока смъртност в световен мащаб.

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Хипертонията и диабетът вървят ръка за ръка. Ако имате хипертония, с много голяма вероятност ще развиете и диабет.

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче не е просто козметичен проблем, а знак за болестни промени в организма, познати като метаболитен синдром.

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Сигурно вече сте се сблъскали с тази стряскаща статистика: всеки трети първокласник има проблеми с килограмите или страда от затлъстяване

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Резултатите показват, че Tabex® е със сравнимо по-добър ефект спрямо никотин-заместителната терапия.

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Псориазисът е наследствено обусловено, имуно- медирано възпалително заболяване на кожата с все още неизвестна етиология.

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние на адаптация на организма към интензивните тренировки.

Кога са опасни аритмиите?

Кога са опасни аритмиите?

Най-общо сърдечните аритмии представляват нарушение в честотата, качеството и последователността на контракциите на камерите и предсърдията.

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Актуализираните американски препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС) поставят акцента върху индивидуалния подход

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Сърдечната недостатъчност е следствие от други болести. И ако трябва да го кажем съвсем просто, сърдечният мускул изпълнява лошо своята основна функция

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Острият Коронарен Синдром е съвкупност от симптоми, причинени от частично или пълно запушване на кръвоносните съдове на сърцето от кръвен съсирек (тромб).  Вие сте преживели ОКС?! Прегледайте брошурите - те са грижливо подготвени за вас от български лекари, експерти по профилактика, лечение и възстановяване при кардиологични заболявания.


Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Американски учени са предложили нов метод за лечение на атеросклероза. Оказва се, че за да се справят с тази опасна болест, заинтересованите лица трябва да приемат ежедневно свеж портокалов сок. Особено полезен се оказва сокът от смлени цели портокали, който съдържа и специални добавки - фитостероли.

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

С високо и неконтролирано кръвно налягане са 1/3 от пациентите, които се консултираха безплатно с кардиолог в Световния ден за борба с хипертонията, който се отбеляза в „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен". Това е извода, който направи д-р Николай Илиев, след прегледите на 17 май 2014-та.

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Инфекциозният ендокардит е заболяване, което въпреки напредъка на диагностичните и терапевтични методи, си остава предзвикателство пред съвременната медицина

Как да се предпазим от инсулт?

Как да се предпазим от инсулт?

Основните дейности в профилактиката на исхемичния мозъчен инфаркт са насочени към отстраняване на рисковите фактори

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

През 2014-та бe нaпpaвeнo пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa ceдeм пaциeнти, cтpaдaщи oт пepифepнa cъдoвa бoлecт.

Ехокардиография

Ехокардиография

При ехокардиографията (ЕхоКГ) се използват ултразвукови вълни, за да се пресъздадат образи на сърцето. По този начин лекарят може да оцени структурата и функцията на сърцето (как то бие и изпомпва кръв), като внимателно и подробно огледа сърдечния мускул, клапите и кухините на сърцето.

Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което може да прави постоянен запис на електрическата активност на сърцето (електрокардиограма – ЕКГ) и се означава като Холтер ЕКГ (съществува и Холтер, който проследява артериалното налягане – Холтер АН).

Електрокардиограма

Електрокардиограма

Електрокардиограмата (ЕКГ) представлява запис на електрическата активност на сърцето. Всяко съкращение на сърцето е резултат на електрически импулс, който се образува от специални клетки в горната дясна на сърцето.