You are here: Лечение и Процедури Коронарна интервенция Коронарна интервенция (балонна дилатация, ангиопластика)

Коронарна интервенция (балонна дилатация, ангиопластика)

Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

Описание на процедурата

Коронарната интервенция е инвазивна, нехирургична процедура, която се използва за отваряне на стеснена или запушена коронарна артерия, с цел да се подобри кръвоснабдяването на сърцето. Тя е един от основните методи за лечение на исхемичната болест на сърцето  (ИБС).


Може да се извърши едноетапно при диагностичната сърдечна катетеризация  или планирано след вече установено засягане на коронарните артерии. Извършва се чрез канюлиране на периферна артерия на бедрото или на ръката, от където се въвежда катетър, достигащ до сърцето.

По този начин може да се извърши една от следните интервенции: балонна ангиопластика, коронарно стентиране и ротаблация.

Балонна ангиопластика: Това е проедура, при която стеснението на коронарната артерия се отваря, посредством малък балон. Специфичния термин с който се означава е перктутанна транслуминална ангиопластика (ПТКА, PTCA) или перкутанна коронарна интервенция (PCI). При раздуване на балона плаката в стената на съда, която предизвиква стеснение се смачква към артериалната стена и по този начин се разширява диаметъра на съда (дилатация) и това позволява да се подобри кръвотока, към сърдечния мускул.фигура 1. Балонна ангиопластика

Нерядко, въпреки успешната диалтация, след процедурата наново се образува стеснение (до половината от пациентите за 6 месеца), което може да доведе до възвръщане на исхемичните оплаквания.

Балонна ангиопластика и стентиране: В повечето случаи, за да се избегне ново стесняване на артерията, ангиопластиката се извършва с поставяне на стент. Стентът е малка метална мрежеста тръбичка, която цели да задържи разширената артерия отворена. Стентирането е най-разпространеното лечение за ИБС, но възможността за провеждането му силно зависи от индивидуалната анатомия и броя на засегнатите коронарни артерии. В някои случаи процедурата може да е трудна или дори опасна и тогава вашия кардиолог може да препоръча хирургично лечение (>бай-пас хирургия<).


фигура 2. Коронарна интервенция - възстановяване на кръвотока в запушена коронарна артерия

Най-често се използват метални стентове, направени от специални сплави, които се справят успешно с това да задържат диаметъра на съда след процедурата, но поради различни фактори при някои пациенти настъпват процеси на разрастване на тъкан в самия стент, което води до ново стеснение - рестеноза. Тогава може да се наложи нова коронарна интервенция или оперативна намеса.


фигура 3. Ангиопластика със стент

За намаляване честотата на рестенозите са разработени медикамент излъчващи стентове – това са стентове, при които върху металната мрежичка е поставен медикамент (от групата на цитостатиците), който подтиска и забавя процесите на разрастване на тъкан в и около стента.

От изключителна важност след стентиране, особено с медикамент излъчващ стент, е редовния прием на медикаменти, които потискат функцията на тромбоцитите – антиагреганти. Кардиологът, извършил интервенцията, определя схемата на антиагрегантно лечение, като то включва прием на един или два медикамента за определен период от време.


Коронарната интервенция може да включва редица високо специализирани техники като ротаблация или използване на специални балони, които са запазени за специфични случаи на запушване на коронарни артерии или стентове, и обикновено се прилагат при повторни интервенции.

Престой в болница и възстановяване

Важно е да се знае, че макар и инвазивна, коронарната интервенция не е хирургична процедура. Основната разлика е, че липсва разрез – всички катетри се въвежда чрез игла – артериална пункция. Освен това възстановяването след интервенция е несравнимо по-кратко. Не се налага използването на обща анестезия, единствено се прибягва до поставяне на местна упойка на мястото на пункцията.

Коронарните интервенции се извършват от специално обучени инвазивни кардиолози. Продължителността на процедурата е около половин час, но при по-комплексни процедури може и да се удължи. Обикновено в рамките на едно денонощие след интервенция пациентът може да се прибере у дома.

Рехабилитация

Обикновено не се налага специфична рехабилитация, освен в случаите на миокарден инфаркт

Коронарната интервенция не лекува исхемичната болест на сърцето , тя само подобрява кръвотока през засегнатите артерии. За дълготраен резултат е необходимо да се спазва предписаното медикаментозно лечение, да се избягват вредните фактори и да се промени начина на живот по начин, който може да забави развитието на болестта. За тази цел е уместна консултацията с диетолог и поддържане на регулярна физическа активност

Показания и противопоказания

Показанията за коронарна интервенция се определят от кардиолог. Показани за планова процедура са всички пациенти със значими стеснения на една или две коронарни артерии. Значимостта на стенозите следва да се обективизират и с функционални кардиологични изследвания.

Интервенциите при болни с по-комплицирана анатомия – триклонова коронарна болест и засягане на ствола на лявата коронарна артерия са индицирани, само когато има противопоказания за >оперативно лечение<.

При болните с остър миокарден инфаркт (ОМИ) в максимално кратък срок (до шестия час) трябва да се направи коронарна интервенция, за да се отвори засегнатата коронарна артерия и да се спаси сърдечния мускул от необратима увреда. За спешна интервенция в някои случаи са показани и пациентите с нестабилна ангина пекторис (НАП).

Няма абсолютни противопоказания за коронарна интервенция. При болни с доказана алергия към рентгеноконтрастни вещества е необходима противоалергична подготовка. Невъзможността за прием на антиагреганти, поради други болестни състояния, може да е относителна контраиндикация. При болни, при които интервенцията е с много голям риск за усложнения, поради комплексна анатомия, както и тези с предходни интервенции и последващи рестенози, е желателно да се премине към оперативно лечение.

Рискове

Макар и рядко, както при всяка инвазивна процедура при коронарната интервенция могат да настъпят нежелани събития. Основните рискове са за

Алергични реакции към контрастното вещество

•    Кървене от пункционното място, по-рядко хематом или псевдоаневризма
•    Поява на аритмии
•    Инфекциозни усложнения
•    Кожна реакция, поради излагане на рентгеново лъчение
•    Остра бъбречна недостатъчност
•    Остро запушване на коронарна артерия – миокарден инфаркт
•    Емболия към мозъчните съдове – инсулт
•    Спешна коронарна хирургия – аорто коронарен бай-пас (АКБ, CABG)

Коронарната ангиопластика се извършва под рентгенов, контрол. За краткотрайните процедури рентгеновото натоварване не е голямо и се равнява на няколко рентгенови снимки. При по-продължителни интервенции особено при повторни интервенции, вашия лекар трябва да вземе предвид общото лъчево натоварване, което би могло да има неблагоприятни дългосрочни последици. Няма данни за значимо повишаване на риска от неоплазми при пациенти подложени на интервенционално лечение.


Необходими документи и изследвания


Направление №7 за хоспитализация и документи от предходни хоспитализации както и резултатите сърдечни катетеризации/интервенции. Обикновено всички изследвания се провеждат в рамките на хоспитализацията.


Подготовка

В деня на процедурата е необходимо болният да не приема вода и течности до извършването й. Обикновено при хроничен прием на антикоагуланти те трябва да се спрат за няколко дни, но това става под контрола на лекар, който преценява дали трябва да бъдат заместени с други лекарствени препарати. При данни за алергии е необходима противоалергична подготовка.

Описание на пътя на пациента

След провеждане на кардиологичен преглед при типична симптоматика или позитивиране на функционалните тестове, функционалния кардиолог насочва болния към инвазивна лаборатория за коронарография, като диагностичното изследване може директно да премине в интервенция или тя да бъде направена на следващ етап.

Здравни заведения, в които може да се проведе

Във всички инвазивни кардиологии в страната (над 40). Интервенциите при комплексна коронарна болест следва да се извършват във високоспециализирани центрове с бърз достъп до кардиохирургия.


Покриване от НЗОК / необходимост от доплащане


Коронарната интервенция се покрива от НЗОК - клинична пътека № 45. НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година. При използване на повече или различни от заплащаните то НЗОК стентове е възможно да се наложи доплащане.

Д-р Димитър Симов

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

75 милиона американци в момента страдат от сърдечно-съдови заболявания, 20 милиона имат диабет и 57 млн. имат предиабет

Д-р Дуайт Лъндел казва, че истинската причина за тези болести въобще не са холестерола и мазните храни, както  отдавна са убедени повечето от колегите му.

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Дислипидемията вече е световен проблем на всички възрасти

Доказано е с редица клинични изпитвания, че това е водеща причина за увеличавано на сърдечносъдовия риск, което от своя страна го прави и водещ провокатор за поява на остър инфаркт на миокарда и белодробна тромбемболия, две от състоянията, които имат най-висока смъртност в световен мащаб.

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Болните със захарен диабет имат от два до 4 пъти по-висок риск за развитие на сърдечносъдови заболявания и смъртност

Хипертонията и диабетът вървят ръка за ръка. Ако имате хипертония, с много голяма вероятност ще развиете и диабет.

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче издава метаболитния синдром

Закръгленото коремче не е просто козметичен проблем, а знак за болестни промени в организма, познати като метаболитен синдром.

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Всеки трети първокласник има проблеми с килограмите

Сигурно вече сте се сблъскали с тази стряскаща статистика: всеки трети първокласник има проблеми с килограмите или страда от затлъстяване

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Български продукт се оказа най-ефективното средство за отказване на цигарите

Резултатите показват, че Tabex® е със сравнимо по-добър ефект спрямо никотин-заместителната терапия.

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Д-р Иван Груев: Псориазис и повишен сърдечно-съдов риск

Псориазисът е наследствено обусловено, имуно- медирано възпалително заболяване на кожата с все още неизвестна етиология.

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Д-р Иван Груев: Спортното сърце - на границата между норма и патология

Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние на адаптация на организма към интензивните тренировки.

Кога са опасни аритмиите?

Кога са опасни аритмиите?

Най-общо сърдечните аритмии представляват нарушение в честотата, качеството и последователността на контракциите на камерите и предсърдията.

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Нови препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето

Актуализираните американски препоръки за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС) поставят акцента върху индивидуалния подход

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Как да победим сърдечната недостатъчност ...

Сърдечната недостатъчност е следствие от други болести. И ако трябва да го кажем съвсем просто, сърдечният мускул изпълнява лошо своята основна функция

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Моята карта за проследяване при Остър Коронарен Синдром - Животът продължава!

Острият Коронарен Синдром е съвкупност от симптоми, причинени от частично или пълно запушване на кръвоносните съдове на сърцето от кръвен съсирек (тромб).  Вие сте преживели ОКС?! Прегледайте брошурите - те са грижливо подготвени за вас от български лекари, експерти по профилактика, лечение и възстановяване при кардиологични заболявания.


Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Метод за лечение на атеросклероза - свеж портокалов сок

Американски учени са предложили нов метод за лечение на атеросклероза. Оказва се, че за да се справят с тази опасна болест, заинтересованите лица трябва да приемат ежедневно свеж портокалов сок. Особено полезен се оказва сокът от смлени цели портокали, който съдържа и специални добавки - фитостероли.

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

Хипертония - впечатления след проведените безплатни прегледи с кардиолог в МБАЛ Св.Панталеймон в Плевен

С високо и неконтролирано кръвно налягане са 1/3 от пациентите, които се консултираха безплатно с кардиолог в Световния ден за борба с хипертонията, който се отбеляза в „МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен". Това е извода, който направи д-р Николай Илиев, след прегледите на 17 май 2014-та.

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Профилактика на инфекциозния ендокардит

Инфекциозният ендокардит е заболяване, което въпреки напредъка на диагностичните и терапевтични методи, си остава предзвикателство пред съвременната медицина

Как да се предпазим от инсулт?

Как да се предпазим от инсулт?

Основните дейности в профилактиката на исхемичния мозъчен инфаркт са насочени към отстраняване на рисковите фактори

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

Пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa пepифepни cъдoвe във Велико Търново

През 2014-та бe нaпpaвeнo пъpвoтo eндoвacкyлapнo лeчeниe нa ceдeм пaциeнти, cтpaдaщи oт пepифepнa cъдoвa бoлecт.

Ехокардиография

Ехокардиография

При ехокардиографията (ЕхоКГ) се използват ултразвукови вълни, за да се пресъздадат образи на сърцето. По този начин лекарят може да оцени структурата и функцията на сърцето (как то бие и изпомпва кръв), като внимателно и подробно огледа сърдечния мускул, клапите и кухините на сърцето.

Холтер ЕКГ

Холтер ЕКГ

Холтерът представлява малко преносимо устройство, което може да прави постоянен запис на електрическата активност на сърцето (електрокардиограма – ЕКГ) и се означава като Холтер ЕКГ (съществува и Холтер, който проследява артериалното налягане – Холтер АН).

Електрокардиограма

Електрокардиограма

Електрокардиограмата (ЕКГ) представлява запис на електрическата активност на сърцето. Всяко съкращение на сърцето е резултат на електрически импулс, който се образува от специални клетки в горната дясна на сърцето.